برای دختر نوجوان چه کارهایی صورت گرفته است؟!

310
شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزاردنبال‌ کننده

برنامه بزرگ راه همت دختران، جهان عجیبی دارند. نوجوانان، بسیار حساس هستند. حال برای دختر نوجوان چه کارهایی صورت گرفته است؟! "محیا"، جامعه‌ای محدود را در شاهرود دربرگرفته... چند محیا در سرزمین وسیع ایران‌زمین این مهم را دیده اند، فهمیده اند و به آن پرداخته اند؟

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…