رسام (قسمت پنجم)

2,383

✔️این مجموعه برنامه به دستاوردهای نظامی ایران در نیروی زمینی ارتش و سپاه پرداخته و از ساخت تسلیحات نظامی می گوید.

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده