کمکمک به معلولین در همدان

59
شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزاردنبال‌ کننده

مستند بزرگ راه همت از سال 89 جمعي در همدان با محوریت كمك رساني به معلولين و محرومين تشكيل شد. كارهايي از قبيل جشن‌ها ، مهماني‌ها و هيئت‌هايي با دعوت‌ معلولين و محرومين و همچنین اردوي مشهد اولي‌ها و مواردي از اين قبيل . آنها در 5 سال گذشته به 150 خانوار معلول مستمري مي دهند و همچنین محلی به اسم خانه‌ي اشتغال راه‌انداختند تا به ايجاد شغل كمك كنند، و حالا در پي گسترش كارگاهي هستند كه شاغلين در آن از معلولين و زنان سرپرست خانوار هستند.

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده