ریشه جنگ خانمان برانداز امروز سوریه کجاست؟

2,465
شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزاردنبال‌ کننده

«نبرد با شیطان» می خواهد به این نتیجه برسد که ریشه های جنگ خانمان برانداز امروز در سوریه را باید در گذشته این کشور به ویژه قرن حاضر مورد بررسی قرار داد، روزگاری که این کشور محور مقاومت در برابر صهیونیست ها بوده است.

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده

☀️حاجی وارلاک☀️ نت منفجر شده!

hajiblizz
0 72.8 هزار بازدید کل

| [![Donation]](https://reymit.ir/haji_warlock) | |[![Discord]](https://discord.gg/PFVm3Ws) | |[![Telegram]](https://t.me/wowhead_persian) | | [![Instagram]](https://Instagram.com/WowheadPersian) | [Telegram]: http://s7.picofile.com/file/8376738834/Telegram.png [Donation]: http://s7.picofile.com/file/8376739250/Donate.png [Discord]: http://s6.picofile.com/file/8376738884/Discord.png [Instagram]: http://s6.picofile.com/file/8376738900/Instagram.png