بررسی پیروزی های نظامی انصارالله یمن بر آل سعود

2,040
شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزاردنبال‌ کننده

بررسی پیروزی های نظامی انصارالله یمن بر آل سعود ▪️ با حضور دکتر صادق کوشکی ؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده

☀️حاجی وارلاک☀️ نت منفجر شده!

hajiblizz
0 72.8 هزار بازدید کل

| [![Donation]](https://reymit.ir/haji_warlock) | |[![Discord]](https://discord.gg/PFVm3Ws) | |[![Telegram]](https://t.me/wowhead_persian) | | [![Instagram]](https://Instagram.com/WowheadPersian) | [Telegram]: http://s7.picofile.com/file/8376738834/Telegram.png [Donation]: http://s7.picofile.com/file/8376739250/Donate.png [Discord]: http://s6.picofile.com/file/8376738884/Discord.png [Instagram]: http://s6.picofile.com/file/8376738900/Instagram.png